Ouders van een kind met een handicap maken zich vaak zorgen over de toekomst. Wie zal er voor hun kind zorgen als hen iets overkomt? Of als ze te oud worden om zelf de zorg te dragen? Hoe kunnen ze zich zo goed mogelijk voorbereiden? We denken met je mee en geven op deze plaats informatie en tips.

Wensen?

Iedere gezinssituatie is uniek en vraagt om een uitwerking op maat wanneer het gaat om het plannen van de toekomst. Het is dan ook best om langs te gaan bij een notaris om alles goed door te spreken en te bekijken welke mogelijkheden er zijn. Het vastleggen van al je wensen in een testament is een optie en zeker aan te raden. Op die manier kun je vooraf al op papier zetten hoe je de zorg voor je kind later ziet, wat er moet gebeuren met je erfenis en wat er gebeurt in geval je kind komt te overlijden. Vraag ook hoe het zit met de erfbelasting, want voor personen met een handicap bestaat hiervoor een vrijstelling.

Lees hier 4 denkpistes voor ouders met een meerderjarig zorgenkind en meer informatie over de verschillende mogelijkheden. En wil je al een idee krijgen wat een notaris kan betekenen, bekijk dan dit filmpje van Notaris TV.

Invloed van erfenis op tegemoetkomingen?

Ontvangt je zoon of dochter met een handicap een tegemoetkoming, dan heeft het waarschijnlijk geen gevolgen wanneer hij/zij een erfenis krijgt. Voor de berekening van de inkomensvervangende en de integratietegemoetkoming (IVT-IT) wordt alleen rekening gehouden met de belastbare inkomsten (zoals terug te vinden op het aanslagbiljet van de FOD Financiën). Er wordt dus geen rekening gehouden met een erfenis of spaarcenten die hieruit zouden voortvloeien.

Maar in sommige gevallen, kan een erfenis wel gevolgen hebben op de hoogte van de tegemoetkoming. Als je een woning erft en deze wordt verhuurd, dan is dat een belastbaar inkomen. Of je erft spaargeld en dit wordt belegd, dan kan dit ook belastbaar inkomen zijn in sommige gevallen.

Met andere woorden, als je iets erft en het brengt een belastbaar inkomen op, dan kan dit wel gevolgen hebben.

Let op: Bij ouderen die vanaf 65 jaar een tegemoetkoming hulp aan bejaarden (Brussel en Wallonië) of zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (Vlaanderen) aanvragen, wordt wel rekening gehouden met spaarcenten, eigendommen of de verkoop of schenking van een woning.

Hier kunnen leden de laatste webinars van STAN rond dit thema terugvinden. 

Nog geen lid? Word het dan snel!