Begin 2021 werden de eerste vaccinaties toegediend om bescherming te bieden tegen het coronavirus. Er wordt voortdurend onderzoek gedaan naar de effecten van deze vaccinaties. Nieuwe inzichten zorgen er bijvoorbeeld voor, dat kinderen nu ook in aanmerking komen voor een vaccinatie en dat volwassenen een boosterprik kunnen halen. Hier vind je meer informatie.