Personen met een handicap hebben recht op bepaalde financiële middelen en tegemoetkomingen. Om hiervoor in aanmerking te komen is in veel gevallen de erkenning van de handicap nodig. Het is misschien lastig in te schatten waarom en hoe je deze aanvraag in gang zou kunnen zetten. We maken je graag wegwijs in deze wereld.

Fanny: ´Alles start met een goede sociale assistent van de mutualiteit, die je begeleidt in deze stappen. Samen! Alles zelf doen is zeer moeilijk, de eerste stap is professionele ondersteuning zoeken, waarmee het klikt en die samen alle mogelijkheden bekijkt.`

Er zijn een aantal organisaties die zich bezig houden met de administratieve erkenning van een handicap, namelijk Kind & Gezin en Jeugdhulp (allebei onderdeel van het Agentschap Opgroeien), het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), de FOD Sociale Zekerheid en de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB, alleen voor de erkenning van een arbeidshandicap). Afhankelijk van de ondersteuning die je nodig hebt, vraag je de gewenste erkenning aan. Per erkenning is het verschillend hoe de aanvraag verloopt, waar je recht op hebt en de criteria waaraan je moet voldoen.