Er zijn allerlei soorten hulpmiddelen beschikbaar, die kunnen helpen om de persoon met een handicap een zo zelfstandig mogelijk leven te laten leiden of die extra ondersteuning bieden bij de verzorging. In de hulpmiddelendatabank vind je een uitgebreid overzicht van hulpmiddelen en bijbehorende prijzen.

Heb je speciale onderwijsleermiddelen nodig, kun je meer informatie vinden bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten.

Heb je ondersteuning nodig op het werk kun je terecht bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB).

Tegemoetkomingen

De aankoop van hulpmiddelen is niet goedkoop. Er zijn drie instanties die een tegemoetkoming voor hulpmiddelen kunnen geven:

  • De Vlaamse Sociale Bescherming (via de zorgkas) voor mobiliteitshulpmiddelen.
  • Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) geeft een refertelijst waarop je kunt zien voor welke hulpmiddelen en aanpassingen je een tegemoetkoming kunt krijgen. Ook voor verplaatsingstechnieken, incontinentiemateriaal en pedagogische hulp bij hogere studies kun je bij het VAPH terecht. Hier vind je meer uitleg.
  • De aanvullende diensten en voordelen van je ziekenfonds.

Aanvraagprocedure

Op de website van het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg vind je veel informatie over het aanbod van hulpmiddelen en waar je deze aan kunt vragen. Dit is voornamelijk gericht op (thuis)zorg en mobiliteit. Op het gebied van onderwijs en werk kun je terecht bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten en de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB).

Belangrijk:

Dien eerst je aanvraag in voor hulpmiddelen of aanpassingen en ga pas daarna over tot de aankoop!