Inmiddels gaat men uit van het recht op bezoek in plaats van een bezoekverbod. Er wordt een bezoekregeling uitgewerkt op papier door de zorgaanbieder, in overleg met het personeel en het collectief overleg. Deze bezoekregelingen kunnen verschillen van zorgaanbieder tot zorgaanbieder, en binnen de zorgaanbieder zelf van campus tot campus en leefgroep tot leefgroep.

Soms zijn er aanvullende afspraken nodig voor een individuele bewoner, als deze tot een risicoprofiel behoort.

De volgende principes worden gevolgd:

 • Elke persoon met handicap die dat wenst, heeft recht op bezoek behalve als hij/zij besmet is of gedurende lopende quarantainemaatregelen.
 • Bezoek is toegelaten binnen de beperkingen die de federale richtlijnen opleggen. Dat geldt voor het aantal sociale contacten, de te volgen veiligheidsmaatregelen en de activiteiten die onder het bezoek kunnen plaatsvinden. De leefgroep wordt gelijk gesteld met een gezinssituatie. Dat betekent dat een gebruiker buiten de leefgroep en het gezin samen, nog evenveel bijkomende nauwe en niet-nauwe contacten mag hebben als elke andere burger.
 • Is er een uitbraak in de voorziening? Dan is er minimaal één bezoeker per gebruiker per week toegelaten, behalve wanneer hij/zij zelf besmet is of als hij/zij in quarantaine zit. Zeer uitzonderlijk en beperkt in de tijd kan een bezoekverbod gelden, bijvoorbeeld om de bezoekregeling bij te stellen.
 • Elk bezoek wordt op voorhand afgesproken en geregistreerd.
 • Wat de bezoekmogelijkheden betreft:
  • Een bezoeker die positief getest heeft, kan gedurende 14 dagen niet op bezoek gaan.
  • Een bezoeker uit een rode zone of na hoogrisicocontact kan de eerste 10 dagen niet op bezoek komen.
  • Een bewoner die positief getest heeft, kan gedurende 14 dagen geen bezoek ontvangen.
  • Een bewoner na een hoogrisicocontact, moet minstens 7 dagen in quarantaine (als er geen test afgenomen wordt, duurt de quarantaine 10 dagen). Gedurende die periode kan de bewoner geen bezoek ontvangen.
  • Bezoek aan palliatieve gebruikers moet te allen tijde mogelijk blijven.

Lees hier het gehele informatiebericht.