Nu het coronavirus weer opflakkert, wordt er verder nagedacht over de maatregelen rond het bezoek in voorzieningen. Ook met het oog op bezoekers die op vakantie zijn geweest in een oranje of rode zone. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap heeft alles op een rijtje gezet in de volgende mededeling.

Uitgangspunt is dat bezoek altijd mogelijk moet zijn, behalve als de bezoeker natuurlijk symptomen vertoont van het coronavirus.

Kwetsbare personen met een handicap

Kwetsbare personen met een handicap zijn personen met een verhoogd gezondheidsrisico bij besmetting met het coronavirus. Voor hen wordt het bezoek bij de zorgaanbieder beperkt tot 1 nauw contact én 1 contact waarbij de nodige hygiënische en afstandsmaatregelen worden gevolgd. Het niet-nauwe contact mag om de 2 weken wisselen. Of een persoon als kwetsbaar wordt beschouwd, wordt in overleg met de (huis)arts bepaald op niveau van de voorziening/leefgroep/individu.

Andere personen met een handicap

Voor de andere personen met handicap die verblijven in een voorziening, blijft de leefgroep gelijkgesteld met een gezinssituatie. Dat betekent dat een gebruiker buiten de leefgroep en het gezin samen, nog evenveel bijkomende nauwe en niet-nauwe contacten mag hebben als elke andere burger. Elke persoon met handicap die dat wil, heeft recht op bezoek behalve wanneer hij zelf besmet is met het coronavirus of als er voor hem nog lopende quarantainemaatregelen zijn.

Er kan tijdelijk sprake zijn van een bezoekverbod, door besmettingen of een uitbraak in de voorziening, bijvoorbeeld om de bezoekregeling bij te stellen. De voorziening moet dit bekend maken aan gebruikers en bezoekers en ook een duidelijk uitzicht geven op een tijdstip waarop bezoek weer mogelijk zal zijn.

Bezoek aan bewoners die uitsluitend nog verpleegd worden om het leven draaglijk te houden en waar genezing niet meer mogelijk is, moet te allen tijde mogelijk blijven. Ook als ze besmet zijn met corona.

Bij bezoek aan huis en bij verblijf thuis blijft het belangrijk de nodige algemene hygiënische maatregelen -zoals handen wassen en afstand houden -strikt toe te passen.

Lees alles na in deze infonota.