Het coronavirus flakkert hier en daar weer op en zorgt ervoor dat we alert en voorzichtig moeten blijven. De maatregelen worden nu echter meer lokaal bekeken, zodat er maatwerk geleverd kan worden in bepaalde situaties.

Voorlopig worden er dan ook geen algemeen geldende strenge beperkingen van het zorgaanbod opgelegd. Doordat er nu wat meer kennis is en er over voldoende beschermingsmateriaal wordt beschikt, probeert men vooral om de zorg en ondersteuning maximaal op peil te houden.

Lokale besturen bezitten draaiboeken waarin staat beschreven hoe om te gaan met lokale uitbraken van het virus. Er wordt daarbij uit gegaan van de volgende situaties:

  • Situatie 0: Er zijn in de samenleving geen COVID-19-besmettingen meer. Alles is volledig veilig en er dienen geen bijzondere maatregelen genomen te worden.
  • Situatie 1: Het aantal nieuwe COVID-19-besmettingen is relatief laag of zelfs 0, maar doordat er elders (buiten de eigen stad of gemeente) nog regelmatig infectiehaarden opduiken, blijft waakzaamheid geboden.
  • Situatie 2: Het aantal besmettingen in de gemeente of wijk is alarmerend. Van de volgende drie aanwijzingen zijn er twee van toepassing: 1. Vijf opeenvolgende dagen is het opgetelde aantal nieuwe bevestigde besmettingen over de laatste zeven dagen in een stad of gemeente gelijk aan, of hoger dan, 20 per 100.000 inwoners. 2. Er zijn minstens vijf dagen op rij nieuwe besmettingen vastgesteld. 3. Er is sprake van een stijgend aantal nieuwe gevallen gedurende vier van de zeven voorbije dagen.
  • Situatie 3: Er zijn talrijke uitbraken, niet meer beperkt tot bepaalde lokaliteiten. Er wordt teruggegrepen naar algemene federale maatregelen.

Situatie 1 is de huidige situatie die we het ‘nieuwe normaal’ noemen. De dienstverlening gaat maximaal door. Wel moeten de nodige voorzorgsmaatregelen genomen worden, zoals extra handhygiëne en afstand houden.

Lees hier het volledige bericht van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).