Hoe zit het met de eigen bijdragen en woon- en leefkosten als het ondersteuningsaanbod wordt aangepast of stopgezet?

Eigen bijdragen en leefkosten betaal je alleen wanneer er daadwerkelijk ondersteuning is geboden. Dit geldt voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021.

In de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021 worden de woonkosten verminderd met het aantal dagen of nachten dat je geen gebruik maakte van de voorziening. Dit wordt vergeleken met de afspraken die in je individuele dienstverleningsondersteuning staan. De reden dat je geen gebruik maakt van de voorziening moet wel gerelateerd zijn aan Covid-19, dit zijn:

  • afwezigheden wegens maatregelen die de voorziening moet nemen
  • afwezigheden wegens quarantaine of isolatie van de gebruiker in de thuissituatie
  • afwezigheden wegens de eigen keuze van de gebruiker door angst voor besmetting

Bijvoorbeeld:

Een gebruiker heeft een individuele dienstverleningsovereenkomst voor 5 dagen dagondersteuning en 5 dagen woonondersteuning. Momenteel krijgt hij door coronagerelateerde redenen slechts 2 dagen dagondersteuning en 2 dagen woonondersteuning. De woonkosten worden in verhouding als volgt verminderd: woonkosten x (2 / 5).

Een gebruiker heeft een individuele dienstverleningsovereenkomst voor 3 dagen dagondersteuning. Momenteel krijgt hij door coronagerelateerde redenen slechts 1 dag dagondersteuning. De woonkosten worden in verhouding als volgt verminderd: woonkosten x (1 / 3).

Deze maatregel geldt van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021. Is je individuele dienstverleningsovereenkomst tijdelijk opgeschort, dan is de bovenstaande regeling niet van toepassing. Dat wil zeggen dat de eigen bijdrage en de woon- en leefkosten in de periode van opschorting niet aangerekend kunnen worden.

Meer informatie is te vinden in de infonota van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.