Wat na de schooltijd?

Na de schooltijd volgt een nieuwe levensfase. De volwassenheid komt om de hoek kijken en brengt andere vragen met zich mee. Wat zijn de opties rond dagbesteding of arbeidsmogelijkheden? Welke woonalternatieven zijn er? We geven hier een overzicht.