Er zijn een aantal dingen die heel belangrijk zijn om over na te denken in de overgang van minder- naar meerderjarigheid. Een jongere van 18 jaar is volwassen voor de wet en dit brengt een aantal rechten en plichten met zich mee, denk bijvoorbeeld aan stemrecht. Daarnaast zijn er budgetten en tegemoetkomingen voor meerderjarige personen met een verstandelijke handicap die op tijd aangevraagd moeten worden. Kort gezegd zijn er 3 zaken die je voor ogen moet houden:

  1. Kan je zoon/dochter, de persoon met een handicap, voldoen aan de rechten en plichten die hij/zij heeft als volwassen persoon? Kan de persoon prima zelf beslissingen nemen, is daarbij misschien alleen een steuntje in de rug nodig of is er behoefte aan een tussenpersoon die de beslissingen neemt in plaats van de persoon met een handicap? We spreken dan over zorgvolmacht en bewindvoering.
  2. Heb je intensieve zorg en ondersteuning nodig dan doe je best een aanvraag voor een persoonsvolgend budget. Heb je al een persoonlijke-assistentie budget of maak je gebruik van een multifunctioneel centrum, dan heb je recht op zorgcontinuïteit. Om ervoor te zorgen dat jongeren die meerderjarig worden dezelfde zorg kunnen krijgen als toen ze minderjarig waren, kunnen zij beroep doen op deze automatische overgang. De aanvraag moet gedaan worden voor het 22e jaar. Hierover lees je meer in ons hoofdstuk over het persoonsvolgend budget. Begin op tijd met de aanvraag, want de procedure kan wel anderhalf jaar duren en je wilt niet zonder ondersteuning te komen zitten zodra de leeftijd van 22 jaar is bereikt.
  3. Aan het eind van het middelbaar onderwijs komt de vraag: wat nu? Wat is een zinvolle daginvulling? Hoe voorzie ik (hoe voorziet mijn zoon/dochter) in mijn levensonderhoud? Als er vervangend inkomen nodig is of extra financiële ondersteuning bij dagdagelijkse dingen heb je recht op een inkomensvervangende tegemoetkoming en/of een integratietegemoetkoming. Voorheen kon je deze tegemoetkomingen aanvragen vanaf 21 jaar, maar op 18 januari 2021 werd de leeftijd voor de inkomensvervangende en integratietegemoetkoming verlaagd van 21 naar 18 jaar.