Naast de budgetten die het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap beschikbaar stelt, zijn er nog andere tegemoetkomingen waar je misschien recht op hebt. Dit zijn de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte, de inkomensvervangende tegemoetkoming, de integratietegemoetkoming, andere toekenningen/tegemoetkomingen en belastingvoordelen. In het menu links kun je ze afzonderlijk aanklikken waarna de uitleg verschijnt.

Daarnaast zijn er veel mogelijkheden wat betreft hulpmiddelen. Ook hiervan geven we een overzicht. Als laatste geven we je de tip mee van de rechtenverkenner, die je een overzicht geeft van sociale rechten.