Naast de budgetten die het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap beschikbaar stelt, zijn er nog andere tegemoetkomingen waar je misschien recht op hebt. Dit zijn de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte, de inkomensvervangende tegemoetkoming, de integratietegemoetkoming, andere toekenningen/tegemoetkomingen en belastingvoordelen. In het menu links kun je ze afzonderlijk aanklikken waarna de uitleg verschijnt.

Daarnaast zijn er veel mogelijkheden wat betreft hulpmiddelen. Ook hiervan geven we een overzicht.

licht aan.png Ontdek de Rechtenverkenner

Op de website van de rechtenverkennervind je een overzicht van sociale rechten:

  • Premies en andere voordelen op het vlak van onderwijs, arbeid, wonen, welzijn, energie,...
  • Voor kwetsbare groepen: ouderen, chronisch zieken, personen met een handicap, werkzoekenden,…
  • Door verschillende overheden: federale, Vlaamse, provinciale en lokale overheid.

Je kunt een filter instellen door je postcode in te voeren en vervolgens te kiezen voor de doelgroep personen met een handicap. Je krijgt een overzicht te zien van alle rechten. Je kunt doorklikken op de verschillende rechten en krijgt dan meer informatie over dit specifieke recht.