Bij het opstarten van je budget kan een bijstandsorganisatie, zoals bijvoorbeeld Zoom vzw, je ondersteuning bieden. Je kunt je persoonlijke assistentie budget geheel in cash opnemen of combineren met het gebruik van een multifunctioneel centrum. De dagdelen die je inzet in het MFC worden dan afgetrokken van je persoonlijke assistentie budget.

Je hebt 4 maanden de tijd om te starten. Ben je niet op tijd met het regelen van de onderstaande praktische zaken, krijg je ook geen budget. Voor minderjarigen die op de datum van de toekenning gebruik maken van een multifunctioneel centrum wordt een uitzondering gemaakt. Zij moeten ten laatste op 1 juli van het lopende schooljaar starten met hun PAB. Hiervoor vraag je schriftelijk uitstel aan bij het team budgetbesteding.

Wat zijn praktische zaken om te regelen?