Woont je kind thuis, gaat het naar school en heb je af en toe nood aan een schoolaanvullende dagopvang? Woont je kind thuis en wil je af en toe beroep doen op een overnachting bij een erkende zorgaanbieder, met inbegrip van de nodige opvang en ondersteuning? In beide gevallen kun je gebruik maken van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH). Deze hulp wordt aangeboden door een dienst of voorziening die daarvoor speciaal erkend is door het VAPH. Het is laagdrempelig, je kan hier zonder al te veel administratie en zonder aanvraagprocedure terecht, je stapt rechtstreeks naar de zorgaanbieder.

Zorgaanbieders

Hier vind je adressen van zorgaanbieders die rechtstreeks toegankelijke hulp bieden.